تور ماله | 4 شب و 5 روز | فلای دبی

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  ماله
 • پرواز


  Economy
55,500,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

 • برنامه زمانی

  هفت شب و هشت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
32,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

هفت شب و هشت روز | کوالالامپور
Air Arabia

تور 9 شب و 10 روز کوالالامپور

 • برنامه زمانی

  نه شب و ده روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
33,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 9 شب و 10 روز کوالالامپور

نه شب و ده روز | کوالالامپور
Air Arabia

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور + پنانگ

 • برنامه زمانی

  هفت شب و هشت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
37,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور + سنگاپور

 • برنامه زمانی

  هفت شب و هشت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
49,490,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور + لنگکاوی

 • برنامه زمانی

  هفت شب و هشت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
35,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی 14 شب و 15 روزه (29 اسفند)

 • برنامه زمانی

  14 شب و 15 روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی ۹ شب و ۱۰ روزه همراه با جشن سال نو (۲۶ اسفند)

 • برنامه زمانی

  ۹ شب و ۱۰ روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی ۱۰ شب و ۱۱روزه (۲۹ اسفند)

 • برنامه زمانی

  ۱۰ شب و ۱۱روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی ۱۰ شب و ۱۱ روزه (۲۷ اسفند)

 • برنامه زمانی

  ۱۰ شب و ۱۱ روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ و استثنائی آفریقای جنوبی و زیمبابوه ۱۳ شب و ۱۴روزه (۲۸ اسفند)

 • برنامه زمانی

  ۱۳ شب و ۱۴روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی ۹ شب و ۱۰ روزه (۳ فروردین)

 • برنامه زمانی

  ۹ شب و ۱۰ روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات