تور ماله | 4 شب و 5 روز | فلای دبی

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  ماله
 • پرواز


  Economy
55,500,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور | 12 و 16 و 23 اسفند

 • برنامه زمانی

  3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
32,980,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 6 شب و 7 روز گوا | ویژه نوروز

 • برنامه زمانی

  شش شب و هفت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  گوا
 • پرواز


  Economy
33,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز

تور 6 شب و 7 روز گوا | ویژه نوروز

شش شب و هفت روز | گوا |
Air Arabia

تور 3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور | 26 اسفند، 1 و 4 و 8 فروردین

 • برنامه زمانی

  3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز

تور 2 شب جیپور، 2 شب آگرا، 3 شب دهلی و 4 شب گوا | ویژه نوروز

 • برنامه زمانی

  شش شب و هفت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  گوا
 • پرواز


  Economy
64,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی 14 شب و 15 روزه (29 اسفند)

 • برنامه زمانی

  14 شب و 15 روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی ۹ شب و ۱۰ روزه همراه با جشن سال نو (۲۶ اسفند)

 • برنامه زمانی

  ۹ شب و ۱۰ روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی ۱۰ شب و ۱۱روزه (۲۹ اسفند)

 • برنامه زمانی

  ۱۰ شب و ۱۱روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی ۱۰ شب و ۱۱ روزه (۲۷ اسفند)

 • برنامه زمانی

  ۱۰ شب و ۱۱ روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ و استثنائی آفریقای جنوبی و زیمبابوه ۱۳ شب و ۱۴روزه (۲۸ اسفند)

 • برنامه زمانی

  ۱۳ شب و ۱۴روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور بزرگ آفریقای جنوبی ۹ شب و ۱۰ روزه (۳ فروردین)

 • برنامه زمانی

  ۹ شب و ۱۰ روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کیپ تان
 • پروازتومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 4 شب کوالالامپور، 3 شب لنگکاوی | ویژه نوروز

 • برنامه زمانی

  شش شب و هفت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
49,850,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز