تور 6 شب و 7 روز گوا | ویژه نوروز

 • برنامه زمانی

  شش شب و هفت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  گوا
 • پرواز


  Economy
33,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز

تور 6 شب و 7 روز گوا | ویژه نوروز

شش شب و هفت روز | گوا |
Air Arabia

تور 2 شب جیپور، 2 شب آگرا، 3 شب دهلی و 4 شب گوا | ویژه نوروز

 • برنامه زمانی

  شش شب و هفت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  گوا
 • پرواز


  Economy
64,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات