تور 7 شب پاتایا

 • برنامه زمانی

  هفت شب و هشت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  پاتایا
 • پرواز


  Economy
28,110,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 7 شب پاتایا

هفت شب و هشت روز | پاتایا
هواپیمایی ماهان

تور 5 شب پاتایا، 7شب پوکت و 2 شب بانکوک

 • برنامه زمانی

  5 شب پاتایا، 7شب پوکت و 2 شب بانکوک
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  پاتایا
 • پرواز


  Economy
33,870,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 5 شب پاتایا، 7شب پوکت و 2 شب بانکوک

5 شب پاتایا، 7شب پوکت و 2 شب بانکوک | پاتایا
هواپیمایی ماهان

تور 4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک

 • برنامه زمانی

  4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  پاتایا
 • پرواز


  Economy
28,830,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک

4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک | پاتایا
هواپیمایی ماهان

تور 7 شب پاتایا

 • برنامه زمانی

  هفت شب و هشت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  پاتایا
 • پرواز


  Economy
5,187,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز

تور 7 شب پاتایا

هفت شب و هشت روز | پاتایا |
هواپیمایی ماهان

تور 4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک

 • برنامه زمانی

  4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  پاتایا
 • پرواز


  Economy
46,300,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز

تور 4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک

4 شب پاتایا و 3 شب بانکوک | پاتایا |
هواپیمایی ماهان