تور 8 شب و 9 روز کوالالامپور 9 شهریور

 • برنامه زمانی

  هشت شب و نه روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
38,731,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور 14 مرداد

 • برنامه زمانی

  هفت شب و هشت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
38,112,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 8 شب و 9 روز کوالالامپور 2 شهریور

 • برنامه زمانی

  هشت شب و نه روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کوالالامپور
 • پرواز


  Economy
38,731,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات