تور 6 شب و 7 روز گوا | ویژه نوروز

 • برنامه زمانی

  شش شب و هفت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  گوا
 • پرواز


  Economy
33,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز

تور 6 شب و 7 روز گوا | ویژه نوروز

شش شب و هفت روز | گوا |
Air Arabia

تور 3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور | 26 اسفند، 1 و 4 و 8 فروردین

 • برنامه زمانی

  3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز

تور 2 شب جیپور، 2 شب آگرا، 3 شب دهلی و 4 شب گوا | ویژه نوروز

 • برنامه زمانی

  شش شب و هفت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  گوا
 • پرواز


  Economy
72,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 2 شب دهلی، 1 شب آگرا و 4 شب گوا | 12 و 16 و 23 اسفند

 • برنامه زمانی

  3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
49,590,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات