تور سریلانکا |کلمبو + کندی + بنتوتا| 7 شب و 8 روز

 • برنامه زمانی

  هفت شب و هشت روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کلمبو
 • پرواز


  Economy
42,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور سریلانکا |کلمبو + کندی + بنتوتا| 8 شب و 9 روز

 • برنامه زمانی

  هشت شب و نه روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کلمبو
 • پرواز


  Economy
48,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور سریلانکا|کلمبو + کندی + بنتوتا| 9 شب و 10 روز

 • برنامه زمانی

  نه شب و ده روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  کلمبو
 • پرواز


  Economy
52,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات